GARANTIORDNING

Vi er medlem af El-installatørernes Landsorganisation Tekniq og tilsluttet el-ankenævnet og garantiordningen – din sikkerhed for ordentligt arbejde.    

Pr. 1 Maj 2009 er APJ El-anlæg A/S blevet 3. partskontrolleret og godkendt af Bureau Veritas.
Sikkerhedsstyrelsen stiller krav om, at virksomheder med autorisation som el-installatør skal have SKS-system. SKS ( sikkerheds kvalitets styringssystem ) blev indført af sikkerhedsstyrelsen for, at sikre kravene til el-sikkerhed blev overholdt. Et system i retning af ISO 9001.

Pr. 1. Januar 2008 er der trådt nye regler i kraft, som betyder, at SKS systemet skal godkendes og efterprøves af uafhængige kontrolinstanser ( 3. partskontrol.

Kontrollen skal vedligeholdes løbende med henholdsvis intern audit hvert år og ekstern audit hvert andet år. Såfremt virksomheden ikke udfører kontrollen eller bliver godkendt, så kan det betyde at autorisationen for den pågældende virksomhed tilbagekaldes af Sikkerhedsstyrelsen.
 

Grøn smiley

Vi er af Arbejdstilsynet blevet tildelt en grøn smiley, som et bevis på vores indsats for arbejdsmiljøet.