Industri og CTS-Installationer

Til brug I større industrivirksomheder findes der effektiv løsninger for kontrol af energiforbruget, som i de fleste tilfælde kan nedbringes betydeligt.
 
Enkle CTS-løsninger (Centrale-Temperatur-Styrings-anlæg), som automatiserer varme, ventilation m.m. har vist sig at kunne give store besparelser.
 
Fremtiden handler om en mere bæredygtig produktion, og gevinsten på energisiden kan blive endnu større, hvis man udnytter alle de tekniske løsninger, der findes i dag.
 
CTS ISTALLATIONER
APJ EL-ANLÆG A/S kan sammen med vores samarbejdes partner designe og leverer nøglefærdige anlæg til styring, regulering og overvågning af alle tekniske installationer i bygninger. Vi dækker alt fra bygninger for energitunge virksomheder til bygninger med mange mindre rum.

Vi kan løse alle regulerings-, registrerings- og styringsopgaver. Vi tilpasser løsningerne efter behov, og anvender den nyeste teknologi baseret på hard- og software fra førende leverandører.
 
Intelligente undercentraler
Basis for vores energistyringssystem er intelligente undercentraler, som via følere og transmittere bl.a. registrerer og opbevarer energidata fra mange målertyper for el, gas, vand, varme etc.

De intelligente undercentraler indeholder en funktion til energiregistrering, som automatisk opsamler og dokumenterer forbruget af flere energityper enten til opvarmning eller til produktion.

Forbruget kan endvidere periodiseres for varierende afregningspriser. Dokumentationen kan præsenteres som f.eks. grafer eller som kundedesignede rapporter, ligesom grundlaget for ELO-rapporter er til stede.
CTS-anlæg
Et energiregistreringssystem fra APJ EL-ANLÆG A/S kan udbygges til et intelligent system for total bygningsovervågning i et CTS-anlæg (Central Tilstandskontrol og Styring). Et CTS-anlæg er en sammenbygning af hard- og software, som automatisk styrer de tekniske installationer i bygningen, f.eks. varme- og ventilationsanlæg, køleanlæg, adgangskontrol, elevatorer.